Loading...
Sub Categories
Brands
Attributes
Price Ranges
-
Listing
Minyatür sanatına Osmanlı’da ‘’Hurde Nakış’’ denirdi. Minyatür kelimesi Fransızca’daki ‘’miniare’’ kelimesinden gelmektedir. Eski Türk sanatında ‘’nakış’’ olarak isimlendirilen Minyatür, kağıt parşömen ya da farklı yüzeyler üzerine boya ve altın varak ile ayrıntılı olarak yapılır. Minyatür sanatında ışık gölge ve perspektif olmadan canlı resim ve portre yapılır. Bu sanatın uzmanı olan kişilere ‘’nakkaş’’ veya ‘’musavvir’’ denir. Minyatür sanatında tarihi olaylar, savaşlar ve daha çok saray yaşantısı gibi konular yer alır. Bu sanat içinde yer alan figürler içinde önemli kişiler diğerlerinden daha ön planda ve daha büyük olarak gösterilir. Minyatür sanatı eserlerinde tüm objeler birbirlerini örtmeden tek yönlü mekan anlayışı içinde, gölge ve ışık zıtlığı olmadan düzenlenir ve parlak renkler ile boyanır.
How can we help you?
Loading...